İvedihaber

tempobet giris

Şirk Nedir

Şirk Nedir
Haci Ahmet Ünlü
Haci Ahmet Ünlü( haciahmetunlu1989@gmail.com )
61
22 Ocak 2020 - 14:59
Tanımı: Şirk, sözlükte ortak olma, denk tutma, eşit kabul etme anlamındadır. Istılahta ise

Allah’a ait olan özelliklerden her hangi birisini bir başkasına vermek” demektir.

Veya ibadetlerden herhangi birisini bir başka varlığa sunmak, anlamındadır.

Allaha şirk koşmamak icin Allahin sıfatlarını iyi bilmemiz ve ibadet nedir ibadet çeşitleri nelerdir  iyi bilmemiz gerekiyor .
Yoksa Allaha farkında olmadan ortak koşabiliriz .
Peygamber sav bu ümmette şirk karıncanın ayak sesinden daha gizli olacak diye bizi uyarmıştır.

Şirk Affedilmeyecek Büyük Bir Günahtır

Allah Teala’nın haram kıldığı şeylerin en büyüğü şirktir. Şirk, tevbe edilmediği takdirde affedilmeyecek büyük bir günahtır. Bunun dışında kalan günahlar ise affedilebilecek günahlardır. Şirkin altındaki günahları bağışlamak ise Allah Teala’nın tasarrufundadır. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

Allah, kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a şirk koşarsa büsbütün sapıtmıştır.

(Nisâ Suresi Ayet 116)

Abdurrahmân bin Ebu Bekre (radıyallahu anh)’dan rivayet edildiğine göre:

Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) sahabelerine üç defa: ‘Size büyük günahların en büyüğünü haber vereyim mi?’ buyurdular. Sahabeler: ‘Haber ver ey Allah’ın Rasulü’ dediler. ‘Allah’a şirk koşmaktır’ buyurdu.

Şirk Tüm Amelleri Yok Eder

Şirk, insanoğlunun yapmış olduğu tüm salih amelleri silip süpüren pis bir ameldir. Bir insan hayatının tamamını Allah’a ibadet ve itaatle geçirirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekâtını verse, hacca gitse, fakir ve miskinleri gözetse kısacası hayır ve hasenat yönünden birçok salih amel işlese ama bununla birlikte Allah’a şirk koşsa bu şahsın tüm yaptığı tüm ameller boşa gider ve ebedi hüsranı hak etmiş olur. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

Eğer onlar da (peygamberler) Allah’a şirk koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi.

 (En’âm Suresi Ayet 88)

İtaatte Şirk: Allah Subhanehu ve Teala’nın faiz, içki, zina, şans oyunları gibi haram/yasak kıldıklarını serbest, kısas, el kesme, çok eşlilik gibi helal/serbest kıldıklarınıda yasaklayarak kanun ve yasa çıkaranları desteklemek itaat şirkindendir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

Eğer onlara itaat ederseniz şüphesiz siz de müşrik olursunuz. (En’âm Suresi Ayet 121)

Bu ayet, Mekke müşriklerinin müslümanlara leşler yani kendi kendilerine ölmüş hayvanlar hakkında: “Siz Allah’ın öldürdüğü hayvanları yemiyorsunuz da kendi kestiklerinizi yiyorsunuz” demeleri ve bazı müslümanlarda da bu sözlerden ötürü şüphe belirmesi sebebiyle inmiştir.

Görüldüğü üzere Allah Subhanehu ve Teala, ayeti kerimesinde müşriklere bu söyledikleri hususta itaatin şirk olduğunu beyan etmiştir. Yani her kim Allah’ın helal ve haramlarına rağmen müşriklere şer’i olan herhangi bir şey hususunda itaat ederse müşrik olur.

İbn Kesir (rahimehullah) şöyle demiştir: “Yani Allah’ın emrinden ve şeriatından başkasının dediğine saparsanız, başkasını onun önüne geçirirseniz işte bu şirktir.

“Ey Adem oğulları! Size şeytana ibadet etmeyin, çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi?

(Yâsîn Suresi Ayet 60)

Bu ayette ki ibadetten kasıt itaattir. Zira insanoğlunun şeytana kıyam, secde etme gibi bir ibadet sunması düşünülemez. Allah Subhanehu ve Teala’nın kıyamet gününde şeytana tâbi olan insanoğluna yükleyeceği suç, dünya hayatında şeytanın emrine itaat etmeleri, hükmüne tâbi olmaları ve şeytanın yolundan süratle koşmaları olacaktır. Anlaşılacağı üzere itaat bir ibadettir.

Ey iman edenler! Eğer kâfirlere itaat ederseniz, sizi gerisin geri çevirirlerde,hüsrana uğrayanların durumuna düşersiniz.

(Âli İmrân Suresi Ayet 149)

O halde her kim demokrasi ve benzeri beşeri sistemlerin yöneticilerini benimser, oy vermek suretiyle onları destekler, rabıta ve istiğase gibi İslam dışı ayinleri olan tarikat şeyhlerini önder edinir, onların küfür olan kanunlarına ve inanışlarına itaat ederse Allah’a şirk koşmuş olur.

Hükümde Şirk: Hükümdeki şirk, yaratılmışların kendi nefislerinden koydukları kanunlardan hüküm istemek suretiyle gerçekleşir. Dünyevi büyük ya da küçük bir alacağın yahut önemli yahut önemsiz bir anlaşmazlığın halledilmesi için beşeri kanunlarla hükmeden tağuti mahkemelerden hüküm istemek şirktir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

Hüküm sadece Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

 (Yûsuf Suresi Ayet 40)

Bu ayette hükmün sadece Allah’a ait olduğu zikredildikten sonra ‘O, kendisinden başka hiçbir şeye ibadet etmemenizi emretmiştir’ cümlesiyle ibadetten bahsedilerek hükümde Allah’ı tevhid etmeyenlerin Allah’tan başkasına ibadet etmiş oldukları beyan olunmaktadır. Anlaşılacağı üzere hüküm istemek bir ibadettir.

Duada Şirk: Hastalıktan şifa, musibetten kurtulma, rızık genişliği, okul kazanmak, çocuk sahibi olmak, şefaat istemek gibi sadece Allah’ın güç yetirebileceği hususlarda peygamber, salih bir kul, âlim gibi yaratılmışlardan yardım dilemek ve medet ummak şirktir. Allah’a yaklaşmak için ölülere dua etmek, dilek ve isteklerini türbe ve kabirlere yöneltmekte günümüzde en çok rastlanan şirk çeşitlerindendir. Dua bir ibadettir ve tüm ibadetler ancak Allah’a mahsus kılınmalıdır. İşte bundan dolayı Allah’tan başkasına dua etmek şirktir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir.

 (Mu’min Suresi Ayet 60)

Bu ayette Allah Subhanehu ve Teala duayı ibadet olarak isimlendirmiştir.

Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere dua edenden daha sapıktır? Ve onlar, bunların dualarından habersizdirler. İnsanlar (kıyamet günü) toplandığında, o taptıkları kendilerine düşman oluverir, onların ibadetlerini de inkâr ederler.

 (Ahkâf Suresi Ayet 46)

Teşride Şirk: Bu şirk, insanların Allah’ın kanunlarını ve ölçülerini terkederek kendi nefislerinden kanun ve yasalar koymalarıyla gerçekleşir. İnsan, yalnızca Allah’ın hükümlerini uygulamakla emrolunmuştur. Hiçbir mahlukun hüküm koyma yetkisi yoktur. Emir ve yasaklama hakkı sadece Allah’ındır. Bu hakkı Allah’tan başkasına nisbet etmek şirkin ta kendisidir. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmuştur:

Bilesiniz ki, yaratmak da emretmek de O’na mahsustur. Alemlerin Rabbi Allah ne yücedir.

 (A’râf Suresi Ayet 54)

Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki, Allah’ın izin vermediği şeyleri, dinden kendilerine teşri ettiler?

 (Şûrâ Suresi Ayet 21)

O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak kabul etmez.

(Kehf Suresi Ayet 26)

O halde her kim Allah’a ait olan teşri yetkisinin kendisinde olduğunu iddia ederse kendisini ilah ilan etmiş olur. Kimde Allah ile birlikte bir kanun koyucu olduğuna inanır ve bu yetkiyi bir şahsa, bir kuruma veyahut bir meclise devrederse Allah’a şirk koşmuş olur.

REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.

Copyright 2020 İvediHaber.Com Tüm hakları saklıdır.

escort mersin escort mersin

istanbul evden eve nakliyat kayseri escort bayan seks hikaye izmir escort xxxxx buca escort